jueves, 16 de febrero de 2012

Refotografiar Barcelona amb Mark KlettExposició sobre la refotografia, tècnica que constisteix en tornar a fotografiar des del mateix punt una escena prèviament registrada, que ens mostra les fotografies panoràmiques que el fotògraf nortamericà Mark Klett ha fet des de Montjuïc per encàrrec de l'Arxiu Fotogràfic. També es mostren les fotografies antigues i gravats que s'han utilitzat per a fer-les. Per altra part, es presenten els treballs dels participants en el taller de refotografia que va impartir Mark Klett durant la seva estada a la ciutat el novembre de 2010: John Frederick Anderson, Pedro Arroyo, Isabel Codina de Pedro, Marta García Hoyos, Isidre Santacreu, Javier Sardà, Manuel Serra i Laura Viñals.
Arxiu Fotogràfic de Barcelona
02/02/2012 - 19/05/2012
Plaça de Pons i Clerch, 2, 2a. planta, 08003, Barcelona.
www.bcn.cat/arxiufotografic

No hay comentarios:

Publicar un comentario