miércoles, 13 de abril de 2011

Catalans: Proclamo la República Catalana!

Catalans :

Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica.

D'acord amb el President de la República federal espanyola senyor Nicet Alcalá Zamora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.

En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida.

Preguem que cada català aixi com tot altre ciutadà resident a Catalunya es faci càrrec de la enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres.

Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana, serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria.

Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.

En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.

Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.

Barcelona, 14 d'abril de 1931.

El President

FRANCESC MACIÀAvui fa 80 anys de la proclamació de la República Catalana per Francesc Macià, el 14 d'Abril de 1931. A dia d'avui sembla que em avançat molt poc doncs encara la monarquia borbònica ens governa i l'herència del franquisme (dins la justícia i la classe política) encara ens explota. Molts d'aquests volen que oblidem el passat, que oblidem els fets de la Guerra Civil, negant-nos la totalitat de la llei de memòria històrica, negant-nos els Drets de Catalunya. Des d'aquí demano que no oblidem mai el passat, que fem examen de consciència i que avancem a allò que molta gent va donar la seva vida, a una República Catalana lliure i democràtica.

Fem florir aquest sentiment que tenía l'Avi de Catalunya, l'Avi del Poble. Aquest sentiment de llibertat i prosperitat, un sentiment de tots els catalans i catalanes, un sentiment de la Nació Catalana.

Visca Catalunya Lliure!

No hay comentarios:

Publicar un comentario